Strendo Trevare AS er en tradisjonsrik levarandør av produkter til bygg, og tilbyr både garasjeporter og industriporter.

De leverer og monterer vinduer, dører, porter og glass. De tilbyr også gulv, garderober og solskjerming.

Strendo Trevare tar på seg alt fra måltaking til ferdig montering. 

Firmaet holder til i Ål i Hallingdal.